Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Notice of retraction: Multidirectional shoulder instability and open surgical procedures Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39 Suppl 1:8389

AOTT 2006; 40: -1--1
Read: 168 Downloads: 97
Abstract

Özet
Dr. Ahmet Ekin ve Dr. Mustafa Özkan’ın dergimizin 2005 yılı 1 numaralı supplementumunda yayınlanan\n Çok yönlü omuz instabilitesinde açık cerrahi girişim başlıklı makalelerinin referans olarak\ngösterilen yayınların makale içerisinde eksik gösterildiği bölümler saptandığı için retrakte edilmesi\nkonusunda yaptıkları başlvurunun, adı geçen supplementumun editörü Dr. Selçuk Bölükbaşı tarafından\n19.4.2006 tarihli mektup ile uygun görülmesi üzerine AOTT editörlüğü ve TOTDER yönetim\nkurulunun aldığı ortak karar gereği yukarıda adı geçen makale retrakte edilmiştir.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294