Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Morphometric anatomy of the acromion and the coracoacromial arch

AOTT 1995; 29: 224-226
Read: 154 Downloads: 97
Abstract
Prior to this study which the role of acromion and the acromioclavicular arch in the etiology of shoulder impingement syndrome is to be investigated, it is found that inferior part of the anterior third of acromion and acromioclavicular Iigament are said to be responsible in different series. But in this study, we thought that the Iocation of coracoacromial ligament is more important than the size of the arch. We believe that shoulders having the values similar to that of our series are prone to impingement syndrome. In addition, measurements were performed on glenoid cavity to be used as a reference for implantation of shoulder prosthesis in the future.
Özet
Omuz sıkışma sendromunda akromion ve korakoakromiyal kavsin rolünü ortaya koymak için yapılan bu morfometrik çalışma öncesinde yapılan Iiteratür taramasında, bu sendromdan akromion un 1/3 ön kısmının alt yüzü ve Iig. coraco-acromiale nin sorumlu tutulduğu tesbit edilmiş ancak bu çalışmada kavsin morfometrik boyutlarından ziyade Iig. coraco-acromiale nin yerleşiminin önemli olduğu düşünülmüştür. Yapılan ölçümler sonucu bu serideki morfometrik değerlere sahip omuzların sıkıştırmaya yatkın oldukları düşünülmüştür. Bunun dışında total omuz protezi uygulanacak hastalara ileride referans olması amacıyla cavitas glenoidalis boyutlan da ölçülmüştür
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294