Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Modified Bristow procedure: Is it effective in recurrent instabilities of the shoulder

AOTT 1998; 32: 8-14
Read: 277 Downloads: 147
Abstract
New arthroscopic technigues have improved our knowledge about surgical treatment modalities for recurrent anterior inferior instabilities of the shoulder. The aim of this study is to make a retrospective analysis of surgical treatments. In our department 101 shoulders of 98 patients with recurrent shoulder dislocations were treated by surgical means between 1977-1996. Our study includes 46 shoulders of 48 patients that were treated with modified Bristow surgical technique. Mean follow up period was 97 months (6-227) Excellent and good results are %85,68 without any redislocation. Our results and the data we have obtained from the literature showed that modified Bristow procedure was effective in preventing the redislocation, but not as effective in the management for the pathologic components of instability. Therefore we prefer other treatment modalities in view of our arthroscopic experience for the last two years.
Özet
Günümüze kadar tekrarlayıcı omuz çıkıklarının cerrahi tedavisine yönelik pekçok yöntem bildirilmiş olmasına rağmen, son yıllarda anroskopik cerrahi ile literatüre yeni yaklaşımlar eklenmiştir. Çalışmamızdaki amacımız geçmiş yıllardaki sonuçlarımızın retrospektif analizi ile bugünkü uygulamalarımıza ışık tutmakta-dır. Anabilim Dalımızda 1977-1996 tarihleri arasında 98 olgunun 101 omuzu tekrarlayıcı omuz çıkığı nedeniyle cerrahi yöntemlerle tedavi edilmiştir. Çalışmamızda Modifiye Bristow tekniği ile tedavi edilen 46 olgunun 48 omuzu esas alınmıştır. Olgularımızda ortalama takip süresi ortalama 97 aydır (6-227). Rowe skorlamasına göre %85.68 oranında tatminkar sonuç elde edilen olgularımızda tekrar çıkığa rastlanmamıştır. Sonuçlanmış ve uluslararası literatür verileri Modifiye Bristow yönteminin geçmiş yıllarda tekrar çıkığı Önlemek açısından iyi bir yöntem olduğunu göstermekte ise de, yöntemin instabilitenin tek tek komponentlerinin tedavisinde yeterliliği tartışılabilir. Bu yüzden iki yıldır Modifiye Bristow yönteminin yerine anroskopik verilerin ışığı altındaki tedavi seçeneklerini uygulamaktayız.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294