Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Metastatic tumors of the hand in three cases

AOTT 2005; 39: 445-448
Read: 274 Downloads: 348 Published: 08 March 2020
Abstract

Metastatic malignancies of the hand are rare and they usually develop from lung, breast, and kidney tumors. Metastases to the bones of the hand can cause pain, swelling, soft tissue ulceration, and osteolytic destruction. We presented three patients with metastatic tumors of the hand, whose ages were 58 (male), 42 (female), and 40 (male) years. Metastases developed in the thumb and the big toe, metacarpal bone, and the nail bed following treatment for primary tumors of the bladder, colon, and chondrosarcoma of the proximal femur, respectively. One patient underwent amputation of the thumb and the big toe followed by systemic chemotherapy, one patient with metacarpal involvement was treated with Ray amputation, and the latter underwent a biopsy. Histopathological diagnoses were consistent with primary tumors.

Özet

Elde metastatik tümörler çok nadir gözlenir. Bunlar genellikle akciğer, meme ve böbreklerden kaynaklanır. El kemiklerine metastazlar ağrı, şişlik, yumuşak doku ülserleri ve osteolitik destrüksiyonlar oluşturabilir. Bu yazıda metastatik el tümörü görülen üç olgu sunuldu. Yaşları 58 (erkek), 42 (kadın) ve 40 (erkek) olan olgularda primer tümörler (mesane, kolon, proksimal femur kökenli kondrosarkom) nedeniyle daha önce çeşitli tedaviler uygulanmıştı. Tutulan bölgeler sırasıyla el ve ayak başparmağı, metakarp ve tırnak yatağı idi. Mesane tümörlü hastanın sağ ayak ve sol el başparmaklarına amputasyon, ardından sistemik kemoterapi; kolon tümörlü hastaya Ray amputasyonu; kondrosarkom tanılı hastaya ise biyopsi uygulandı. Histopatolojik tanı tüm olgularda primer tümörle uyumlu bulundu

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294