Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Meniscal repair and techniques of flxation

AOTT 1994; 28: Supplement 286-291
Read: 369 Downloads: 255
Abstract
Aim of our study is retrospective analysis of the treatment techniques and rewiev of cases with Iongutudinal peripheric tears that had been undergone surgical meniscus repair. During the elast six years, 61 meniscus of 59 patients had been repaired, 72.8% by arthroscopic and 27.2% by open surgical techniques which constitutes 29% of all the cases whom recieved either arthroscopic treatment for meniscal pathology. 71 % if our patients had an concominant ACL Iesion which was repaired simultaneously with the meniscus. 93.3% good results was detected at an avarage follow-up of 32. 7 months. Results had shown that menisectomy for the treatment of the peripheric Iongitudinal tears at the vascular zone is unacceptable.
Özet
Periferik longitudinal menisküs yırtığının tamir edilerek tedavisinde izlenen yöntemler ve olgularımızın retrospektif tedavisinde izlenen yöntemler ve olgularımızın retrospektif analizi çallşmalarımızın amacını oluşturmaktadır. Son altı yıl içerisinde Anabilim Dalımızda % 72. 8 i artroskopik, %27.2 si ise açık cerrahi yöntemlerle 59 olgunun 61 menisküsü tamir edilmiştir. Bu oran aynı dönemde menisküs patolojilerinden dolayı tedavi gören olgularımızın %29 unu oluşturmaktadır. Olgularımızın % 71 ine ACL (ÖÇB) lezyonu eşlik etmektedir ve tamir birlikte gerçekleştirilmiştir. Ortalama 32, 7 ay takip edilen olgularımızda başarılı sonuç % 93.3 dür. SonuçIar günümüzde vasküler alandaki periferik longitudinal yırtıkların menisektomi ile tedavisinin artık kabul edilemez olduğunu göstermiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294