Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Measuring spine pedicle diameters in Turkish people using computed tomography

AOTT 1995; 29: 227-228
Read: 830 Downloads: 550 Published: 20 April 2021
Abstract

In this study, using computed tomography, in 111 adult pearsons (60 men, 51 women), the pedicle diameters of L1, L2, L3, L4, L5 and S1 were measured and these measurements were compared with pedicle screw diameters commonly used spine surgery. The pedicle diameter at each level was measured and averaged for all patients and for men and women separately. The average pedicle diameters of women were 4.78 for L1 (%62.7 were less than 5mm), 5.44 mm for L2 (%96 were less than 7 mm), 6.96 mm for L3 (%52.9 were less than 7 mm), 9.24 mm for L4, 12.28 mm for L5, 17.24 mm for S1, and men were 5.76 mm for L1 (%20 were less than 5 mm), 6.3 mm for L2 (%71.6 were less than 7 mm), 7.98 mm for L3 (%16.2 were less than 7mm), 9.9 mm for L4, 13.7 mm for L5, 18.5 mm for S1. According to these results, at each sexuality, pedicle screws with 7 mm outer diameter can be used safely for L4, L5 and S1 pedicle. For L1, L2 and L3 pedicle should be obtained preoperative computed tomography pedicle measurements to prevent complications.

Özet

Bu çalışmada, Bilgisayarlı Tomografi (BT) kullanılarak, 60 ı erkek, 51 i kadın, toplam 111 erişkin şahısta, L1, L2, L3, L4,L5 ve S1 pedikül çapları ölçüldü ve bu ölçümler vertebra cerrahisinde sıklıkla kullanılan pedikül vida çaplarıyla karşılaştırıldı. Tüm seviyedeki ölçümler cinslere göre ayrı ayrı değerlendirildi. Kadınlar için ortalama pedikül çapları L1 de 4.78 mm (% 62.7 si 5mm den küçük), L2 de 5.44 mm (%96 sı 7 mm den küçük), L3 de 6.99 mm (%52.9 u 7mm den küçük), L4 de 9.24 mm, L5 te 12.28 mm, S1 de 17.24 mm (L4, L5 ve S1 de tüm değerler 7 mm den büyük) olarak bulundu. Erkekler için ortalama pedüküler çapları L1 de 5.76 mm (%20 si 5 mm den küçük), L2 de 6.3 mm (%71.6 sı 7 mm den küçük), L3 de 7.98 mm (%16.2 si 7 mm den küçük), L4 de 9.9 mm, L5 de 13.7 mm, S1 de 18.5 mm (L4, L5 ve S1 de tüm değerler 7 mm den büyük) olarak bulundu. Sonuçlara göre; her iki cinste L4, L5 ve S1 de 7 mm çapında pedikül vidaları güvenli olarak kullanılabilir. L1, L2 ve L3 de ise komplikasyonları önlemek için BT ile preoperatif pedikül ölçümü yapılması gereklidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294