Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Management of the femoral shaft fractures in children by hip spica casting with skin traction and its early results

AOTT 1996; 30: 128-131
Read: 377 Downloads: 271 Published: 19 April 2021
Abstract

In this study 47 patients with fractures of 47 femoral diaphysis (47 cases) who had been treated conservatively between the dates of December 1992-February 1994 researched. The skin traction has been of the patients who had been receiving the treatment of primary skin traction hip spica casting was discontinued on the third week of the treatment, while it is still in the cast, then the treatment was continued in cast for six weeks more. Controls of the patients following fracture healing were satisfactory

Özet

Aralık 1992-Şubat 1994 tarihleri arasında konservatif yöntemle tedavi edilen 47 hastanın 47 femur diafiz kırığı incelendi. Cilt fraksiyonu uygulamasını takiben pelvi pedalik alçı uygulanan hastalara 3 haftalık traksiyon sonunda cilt traksiyonu alçı içinde sonlandırıldı. Alçı kapatılarak kırık oluşumundan sonra ortalama 6 hafta süreyle alçı içinde tedaviye devam edildi. Kaynamayı takiben yapılan kontrollerde tatminkar sonuç elde edildi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294