Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Longterm followup of a hip joint osteoblastoma after intralesional curettage and cement packing: a case report

AOTT 2013; 47: 218-222
DOI: 10.3944/AOTT.2013.2734
Read: 499 Downloads: 464 Published: 07 February 2020
Abstract

This article reports a case of intraarticularly expanding benign osteoblastoma of the acetabulum caused femoral head destruction by impingement in a 17-year-old male that was diagnosed for two years from the onset of symptoms. As a treatment, by surgical dislocation of the hip joint, polymethyl-methacrylate was packed inside the gap of the acetabular site after intralesional wide curettage. Femoral head remodeling was observed without recurrence after ten years follow-up.

Özet

Bu makalede, yakınmalarının başlamasının üzerinden iki yıl geçmiş 17 yaşındaki genç erkek hastada, asetabulumdan kaynaklanarak femur başını tahrip eden osteoblastom olgusu ve tedavisi sunulmaktadır. Olgunun, cerrahi kalça eklemi dislokasyonu aracılığıyla lezyonun kürete edilerek oluşan boşluğun polimetil metakrilat kemik çimentosuyla doldurulması sonrası 10 yıllık izleminde femur başındaki harabiyet remodelize olmuş ve nüks izlenmemiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294