Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Limitation of surgical and functional rehabilitation in treatment of medial collateral ligament injury

AOTT 1992; 26: Supplement 300-306
Read: 255 Downloads: 161
Abstract
Treatment modalities of the injuried MCL in a traumatized knee has shown considerable changes in time. In this work we will discuss the treatment results of 87 cases. Our treatment results and those published in the contemporary publications has cited the advantages of conservative treatment in Grade I and II lesions. But combined lesions of the ACL and MCL should be evaluated with emphasis on the ACL. Thus it is important to give treatment according to the patients expectations in Grade III lesions our results have shown minimal residual valgus laxity independent of the treatment employed.
Özet
Travmatik diz eklemindeki MCL yaralanmalarına yönelik tedavi seçenekleri yıllar içerisinde değişim göstermiştir. Çalışmamızda son 4 yıl içerisinde takip ettiğimiz 87 olgunun bulgu sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlarımız ve literatür verileri günümüzde 1. ve 11. dereceli yaralanmalarda konservatif tedavinin üstünlüğünü göstermiştir. Ancak MCL ve ACL yaralanmaları ACL yönünden değerlendirilmelidir. III. dereceli yaralanmalardaki tedavi seçeneği olgunun bulgularına göre olmaktadır. Sonuçlarımız hangi tedavi uygulanırsa uygulansın bir miktar valgus laksitesinin kaldığını göstermiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294