Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Lateral Discoid menisus in Children

AOTT 1982; 16: 20-26
Read: 588 Downloads: 379
Abstract
Discoid meniscus is rare anomaly and usually the clinical re are no findings in childhood. Three cases of discoid meniscus are presented below and its diagnosis and treatment problems discussed under the light of literature.
Özet
Nadir görülen bir anomali olan diskoid meniskus, çocukluk çağında genellikle klinik belirti vermez. Bu nedenle çocukluk çağındaki, iki taraflı lateral diskoid meniskuslu 3 olgu ilginç bulunarak sunuldu. Diskoid meniskusun tanı ve tedavi sorunları literatür bilgisi ışığı altında tartışıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294