Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Late results of recestion angulation osteotomy in pathologic dislocation of the hip due to septic arthritis

AOTT 1984; 18: 32-36
Read: 522 Downloads: 382
Abstract
Resection angulation osteotomy were applied on 5 cases with an average age of 18.8 which had pathologic dislocation of the hip due to septic arthritis between 1970-1980. The results of these cases of ours which were followed on an average 4.7 years have been presented. Attempts have been made to discuss under the light of literature, the precedures that might be applied on the pathological dislocation of the hip which referred to in advanced ages.
Özet
1970-1980 yılları arasında septik artrite bağlı patolojik kalça çıkığı olan ve ortalama yaşı 18.8 olan 5 olguya rezeksiyon-angulasyon osteotomisi uygulandı. Ortalama 4.7 yıl takip edilen bu olgularımızın sonuçları sunuldu. İleri yaşlarda başvuran patolojik kalça çıkıklarında uygulanabilecek yöntemler literatür bilgileri ile birlikte tartışıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294