Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Küntscher s method in the fractures of humerus

AOTT 1974; 8: 367-372
Read: 362 Downloads: 262
Abstract
The positive results of KÜNTSCHER s intramedullary nailing in the fractures of diaphysis of humerus have been reviewed under the light of literature in this article of ours and the superiority of this method has been discussed. It has been proved that the KÜNTSCHER method used in the fractures of humerus operated in our clinic during the years of 1963 and 1973 was found out to be more successful functionally and anatomically compared to the other methods.
Özet
Bu yazıda, humerus diafiz kırıklarında KÜNTSCHER in intramedüller fiksasyonunun olumlu sonuçları literatür ışığı altında incelenmiş ve bu metodun üstünlükleri tartışılmıştır. 1963-1973 yılları arasında kliniğimizde yapılan humerus kırıklarında KÜNTSCHER metodunun diğer metodlara oranla fonksiyonel ve anatomik yönden daha başarılı olduğu saptanmış bulunmaktadır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294