Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Kirner s deformity

AOTT 1980; 14: 84-88
Read: 499 Downloads: 375
Abstract
One case of Kirner s deformity of the terminal segment of the little finger is described. In this paper the usual feature of the condition that is bilateral palmar and radial curvature of the little finger is described. Family history is reported.
Özet
Kliniğimizde 3 yıl süre ile takip edilmiş olan ve her iki el küçük parmağının, terminal falankslarının radyal ve palmar açılanması ile karakterize, ayrıca herediter özellik gösteren bir olgu sunulmaya çalışılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294