Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Interscalene block anesthesia for upper extremity surgery

AOTT 1996; 30: 154-156
Read: 665 Downloads: 485 Published: 19 April 2021
Abstract

59 patients who underwent interscalen block anesthesia were successfully applied various upper extremity surgery at Trakya University Medical School Department of Orthopaedic Surgery between 1991 and 1995. No serious complications were observed. Interscalen block anesthesia was used on upper extremity surgeries of the patients who unfit for general anesthesia. It provided better postsurgical comfort than general anesthesia and also, the bandages and splits were easily applied. The other advantages of interscalen block anesthesia are its sympathetic block effect which is also demanded for vessel anastomosis, and its low-cost. We consider that interscalen block anesthesia may be widely used for the upper extremity surgery because in addition to above listed benefits, orthopaedic surgeon can easily do interscalen block anesthesia by himself too.

Özet

1991-1995 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi nde 59 hastaya yaptığımız interskalen blok anestezi ile çeşitli üst ekstremite cerrahisi girişimlerim başarı ile uyguladık. Hiç bir ciddi komplikasyona rastla-madık. interskalen blok anestezi, üst ekstremitesine tıbbi girişim yapmak zorunda olduğumuz ancak genel anestezi alamayan vakalarda uygulama şansı yaratması, genel anesteziye kıyasla girişim sonrası rahatlığı, özellikle omuz cerrahisi sonrası velpau bandaj ve atellemelerin rahatça uygulanabilir olması, damar anastomozu yapılan olgularda istenilen sempatik blokajı gerçekleştirmesi, uygulamadaki maliyetin azlığı ve kolay uy-gulanabilir olmasından dolayı üst ekstremite cerrahisinde kullanıldı. Sayılan faydalarının yanı sıra özellikle cerrahın kolayca uygulayabileceği bir yöntem olması nedeniyle de üst ekstremite cerrahisinde interskalen blok anestezinin geniş bir kullanım alanı bulabileceğini düşünmekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294