Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Interlocking intramedullary nailing of humeral shaft fractures in adults

AOTT 2003; 37: 19-25
Read: 726 Downloads: 493 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the effectiveness of interlocking intramedullary nailing in the treatment of humeral shaft fractures.\nMethods: Forty-three patients (30 men, 13 women; mean age 42 years; range 20 to 83 years) were treated with interlocking intramedullary nailing for humeral shaft fractures. All fractures but one (type II open) were closed. Three patients had radial nerve, one patient had radial and ulnar nerve dysfunction. As all the nerve lesions were assessed as neuropraxia, no immediate surgical exploration was performed. Intramedullary nailing was performed by closed (18 fractures) and open technique (25 fractures), with (n=22) or without (n=21) reaming. Functional evaluation was made according to the Constant-Murley’s shoulder scoring system. The mean follow-up was 16.5 months (range 5 to 40 months).\nResults: Radiologically, union was achieved in all patients in a mean of 15.6 weeks. No surgery-associated nerve injuries or infections were encountered. Preoperative nerve dysfunction resolved in all patients in a mean of 12.5 weeks. No signs of rotator cuff impingement or restriction were detected in two patients in whom the nails were placed high in close proximity to the shoulder girdle. Of these, one patient underwent reoperation for the removal of the nail after the fracture union completed. Functional results were excellent in all patients at the end of postoperative three months. No significant correlation was found between the techniques employed and time to union and functional outcome.\nConclusion: Interlocking intramedullary nailing provides adequate fixation and early mobilization, and results in satisfactory radiographic and functional results in the treatment of humeral shaft fractures.

Özet

Amaç: Humerus cisim kırıklarının tedavisinde uyguladığımız kilitli intramedüller çivileme tekniğinin etkinliğini değerlendirdik.\nÇalışma planı: Kırk üç hastadaki (30 erkek, 13 kadın; ort. yaş 42; dağılım 20-83) humerus cisim kırığı kilitli intramedüller çivileme tekniği ile tedavi edildi. Kırıkların biri tip II açık, diğerleri kapalı idi. Ameliyat öncesinde üç olguda radial sinir, bir olguda radial ve ulnar sinir lezyonu vardı. Nöropraksi olarak değerlendirilen bu lezyonlara cerrahi girişim yapılmadı. Kilitli intramedüller çivileme 18 olguda kapalı, 25 olguda açık; 22 olguda oymalı, 21 olguda oymasız yöntemle uygulandı. Fonksiyonel değerlendirme Constant-Murley omuz skorlama sistemine göre yapıldı. Hastaların ortalama izlem süresi 16.5 ay (dağılım 5-40 ay) idi.\nSonuçlar: Tüm hastalarda ortalama 15.6 haftada radyolojik olarak kırık iyileşmesi sağlandı. Hiçbir olguda cerrahiye bağlı nörovasküler defisit ya da enfeksiyon gelişmedi. Sinir lezyonu olan olgularda, sinir fonksiyonları ortalama 12.5 haftada düzeldi. İntramedüller çivinin yüksek kaldığı iki olguda rotator manşetin sıkışma bulguları ve ciddi bir hareket kısıtlığı görülmedi; çivi, bir hastada kaynama sonrasında çıkarıldı. Üçüncü ay sonundaki fonksiyonel değerlendirmede tüm hastalarda çok iyi sonuç alındı. İntramedüller çivi uygulama tekniğinin, kırık kaynama süresi ve fonksiyonel sonuç üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü.\nÇıkarımlar: Humerus cisim kırıklarının tedavisinde kilitli intramedüller çivileme ile yeterli fiksasyon ve erken hareket sağlanmakta, tatmin edici radyolojik ve fonksiyonel sonuç alınmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294