Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Interactions of intraarticular anterior cruciate ligament reconstructions and femoral notch

AOTT 1990; 24: 274-278
Read: 160 Downloads: 102
Abstract
In anterior cruciate ligament reconstructions of the knee position and alignment of the substitute to its surrounding femoral notch during knee motion is one of the factors determining the end results. During our study we intendend to oserve relationship of the ACL subtitutes with femoral notch in surgical technigues performed in our clinic in 6 cadaveric knees. When the technique sggested by Insall was performed lateral and roof of the femoral notch influenced the substitue adversely. During intraarticular placement of the middle third of patellar tendon substitute a significant adverse ralationship between notch and subsitute was not observed. When applied to cases who had anterior cruciate reconstruction structural and developmental changes of femoral notch can adversely affect long term results according to this position of anterior cruciate ligament substitutes and developemental changes of femoral notch should be considered to be major factors affecting long term results of reconstruction.
Özet
Ön çapraz bağ tamirlerinde bağın yerine uygulanacak transplantların fossa interkondilaristeki konumu ve hareketler sırasında çevre anotomik yapılarla karşılıklı ilişkileri tedavi sonuçlarını etkileyebilen faktörlerdendir. Çalışmamızda Anabilim Dalımızda ön çapraz bağ tamirinde uygulanan cerrahi yöntemlerdeki intraartiküler transplantlarının fossa interkondillaris ile ilişkileri kadavra dizleri üzerinde gözlenmesi amaçlanmıştır. İnsall’un önerdiği kemik bloklu iliotibial bantın intraartiküler geçişinin diz hareketleri sırasında interkondiller fossanın lateral duvarının etkilendiği saptanmıştır. Orta 1/3 patellar tendonun intraartiküler izometrik yerleşiminin enterkondiller fossa ile ilişkilerinde anlamlı bir sonuç çıkartılmamıştır. Ön çapraz bağ tamiri yapılan olgularda interkondiller fossadaki yapısıl ve özellikle sonradan olan değişiklikler transplantın bütünlüğünü etkileyebilmektedir.Sonuçlarımıza göre uygulanacak yöntemin seçiminde transplantın intaariküler konumunun yanısıra interkondiller fossada sonradan gelişen ydeğişikliklerin tedavi komponentlerinden biri olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294