Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Indications for arthroscopy in the lesions of kneejoint

AOTT 1987; 21: 43-49
Read: 537 Downloads: 365
Abstract
Attempts were made to present the results obtained from 158 cases on whom arthroscopy was employed in their knee joints at the Department of Orthopaedics and Traumatology in the İstanbul Medical School of the Istanbu University between Dec 1983 and May 1986. It was concluded under the light of literature and the results obtained that arthroscopy was an indispensable aid the diagnosis of the lesions of knee joint.
Özet
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında Aralık 1983-Mayıs 1986 tarihleri arasında artroskopi uygulanan 158 vakadan elde edilen sonuçlar sunuldu. Bu sonuçların ve yayın bilgisinin ışığı altında diz eklemi lezyonlarının tanısında artroskopinin diğer belirli tanı yöntemlerine karşı açık bir üstünlüğü olduğu kanısına varıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294