Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

IN VIVO INVESTIGATION OF DOUBLE MOTION COMPONENT PRESENT IN BIPOLAR ENDOPROSTHESIS

AOTT 1984; 18: 250-259
Read: 495 Downloads: 337 Published: 13 April 2020
Abstract

Blpolm endoprosthesis have progregressively found on increosed field of applicotion r¢ly oı on olternotive to clossicol femoral endoprosthesis. Yet, besides innumeroble superiorities these prosthesis have, the cloim that ane af the double motian oomponents present in the prosthesis seem to be lost in the elapse of tirr1l9 is controversiol. In 14 of our cases followed up at on o",eroge of 17 months the motion of both components has .been rodiologicolly investigated during the post-operative period. In 4 cases, externol motion hos been detected to be 1051. The cousative foctor is discussed under the lig ht of literature.

Özet

Bipoler endoprotezler, klasik femoral endoprotezlere bir seçenek olarak son yıllarda giderek ortan bir yoğunlukta kullanılmaktadır. Ancak bu protezlerin birçok üstünlükleri yanında, protezde mevcut çift hareket komponentinden birinin zamanla kaybolduğu iddiası tartışmalara yol açmaktadır. Ortalama 17 ay takip edilen 14 olgumuzda ameliyat sonrasi dönemde her iki komponent hareketi radyolojik olarak araştırıldı. 4 olguda dış hareketin kaybolduğu belirlendi. Bu durumun nedeni, yayın bilgisinin de ışığı altında tartışıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294