Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ilizarov method in pseudoarthrosis of long tubular bones treatment and clinical results

AOTT 1996; 30: 120-124
Read: 128 Downloads: 91 Published: 19 April 2021
Abstract

Conventional treatment methods in pseudoarthrosis often results in shortness and sometimes nonunion. Transosseous osteosynthesis method improved by G. A. Ilizarov in 1951 presented us new aspects other than the classical view. Based on these new principles 21 patients who were treated as pseudoarthrosis in our University Hospital between November 1993 and September 1995 are examined and evaluated taking into consideration the fracture healing, treatment time, functions of the extremities, limb shortening and the results were assessed according to the current literature. In etiology, traffic accident in 18 cases, fall in 2 cases and lengthening complication in a poliomyelitis case were founded. 16 (%76.1) cases were regarded as lax and 5 (%23.9) cases as stiff pseudoarthrosis. In 3 patients who had infected defect pseudoarthrosis, segmentary bone transport method performed and the other cases were treated by compression-distraction method described by G. A. IlYzarov. The average treatment time with the apparatus was 5.5 months (2-16 months). Sufficient bone consolidation was achived in 19 (%90.4) patients. Pin tract infection as the most common complication was observed in 18 (%85.7) cases.

Özet

Psödoartroz tedavisindeki geleneksel tedavi metodları (kemiksel devamlılığı ve uzunluğu restore etmek) sıklıkla kısalık veya başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. G.A. llizarov un 1951 yılında geliştirdiği transossöz osteosentez metodu klasik görüşün dışında yeni ufuklar açmıştır. Bu prensipler çerçevesinde kliniğimizde Kasım 1993-Eylül 1995 tarihler/arasında tedavi edilen 21 adet psödoartroz vakası kaynama, tedavi süresi, ekstremite fonksiyonları ve kısalık yönünden değerlendirilmiş ve literatür ışığı altında gözden geçirilmiştir. Etyolojik olarak 18 inde trafik kazası, 2 sinde düşme, 1 inde poliomyelit sekeli sonrası uzatma sekeli saptanan vakalarımızın 16 sı (%76.1) yumuşak, 5 i (%23.9) sert tip psödoartroz olarak değerlendirildi. Enfekte psödoartrozlu beş vakanın üçünde defekt olduğu için segmenter kaydırma tekniği, diğer vakalarımızda llizarov un tarif ettiği akordeon tekniği uygulanmıştır. Ortalama cihazda kalma süresi 5,5 ay (2-16 ay) idi. 19 (%90.4) hastamızda yeterli kaynama elde ettik. En sık komplikasyon olarak, 18 (%85.7) hastamızda çivi dibi enfeksiyonu gözlendi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294