Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Hurle rs Syndrome

AOTT 1981; 15: 55-61
Read: 503 Downloads: 313
Abstract
Hurler s syndrome, a mucopolysaccharidose observed very rarely, is well recognized by its clinical and radiological features. In this study, a case of Hurler s syndrome is presented admitted in 1980. The radiological and clinical features of thesesyndrome is discussed in detail taking this case as an opportunity.
Özet
Oldukça nadir görülen bir mukopolisakkaridoz olan Hürler sendromu klinik ve radyolojik özellikleri ile iyi tanımlanmıştır. 1980 yılında Kliniğimize müracaat eden, yapılan tetkikieri sonucu Hürler sendromu tanısı konan bir olgu sunulmuştur. Olgu nedeniyle hastalığın klinik ve radyolojik özellikleri etraflı bir şekilde anlatılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294