Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Histopathological examination of hip joint capsule in Perthes disease

AOTT 1991; 25: 160-164
Read: 293 Downloads: 161
Abstract
Hip Joınt capsular specimens that maintained from 10 children who were operated on because of Perthes disease and 10 children who were treated because of another hip pathology, examined with light and electronmicroscope. We watched irregularity and abnormality in collagen and elastic fibrils of the hip joint capsular specimens that of Perthes disease. Also we believe to the fact that the capsula is virtually incapable of being distensible will increase intra-articular pressure in the hip joint especially after a transient synovitis attack.
Özet
Perthes hastalığı nedeniyle ve herhangi nedenle kalça bölgesinden ameliyat edilen aynı yaş grubundan 10 ar çocukdan alınan kapsül biyopsi örnekleri ışık ve elektronmikroskobunda incelendi. Perthes hastalıklı olguların hepsinde, normallere göre kapsül yapısında bozukluk, kollajeni oluşturan liflerde ve elastik liflerde bozukluk ve düzensizlik saptadık. Transient sinovitis sonucu eklem içi basınç artımında kapsülün elastisitesinin kaybolmasımn da etkisinin olabileceğini düşündük
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294