Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Hip rotation degrees intoeing problem and sitting habits in nursery school children: an analysis of 1134 cases

AOTT 2007; 41: 190-194
Read: 186 Downloads: 216 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We investigated hip rotation degrees, frequency of intoeing problems, and sitting habits in nursery school children and the relationship between these parameters.\r\nMethods: The study included 1,134 children (612 boys, 522 girls), aged between three to six years, attending 26 nursery schools in the central area of Afyon. First, informed consent was obtained from the parents and a questionnaire was administered about demographic data and sitting habits of the children. Then, the children were examined in lower underwear. Foot progression angles were determined and progression to midline during walking was evaluated as intoeing. Internal and external rotation degrees of the hips were measured using a goniometer in prone and supine positions.\r\nResults: In girls, internal rotation of the hip was nearly 13 degrees greater in the prone position, and 9 degrees greater in the supine position compared to those of the boys. Intoeing was detected in 67 children (5.9%), 76.1% being bilateral. The girl-to-boy ratio was 2.4/1. Intoeing problem originated from the femur in 74.6%, and from the tibia in 25.4%. Compared to normal children, intoeing was associated with a greater internal rotation and a smaller external rotation of the hip. Overall, 36.7% had a crossed-leg sitting habit, and 63.3% had a television sitting habit. The latter was more frequent in intoeing children (p=0.001).\r\nConclusion: Although hip rotation degrees in our study were similar to those reported in the literature, higher hip internal rotation degrees were found especially in girls. Television sitting which is a frequently preferred position among nursery school children was significantly prevalent in intoeing children.

Özet

Amaç: Bu çalışmada anaokulu çocuklarının kalça rotasyon dereceleri, içe dönük yürüme (intoeing) sorunları ve oturma alışkanlıkları ve bu ölçümler arasındaki ilişki araştırıldı.\r\nÇalışma planı: İlimiz merkezinde bulunan 26 anaokulundaki 3-6 yaş arasında 1134 çocuk (612 erkek, 522 kız) çalışmaya alındı. Çalışma için önce ebeveynlerden muayeneler için izin formu ile çocuğun demografik verileri ve oturma alışkanlığını sorgulayan bir form toplandı. Daha sonra anaokullarındaki çocuklar çıplak olarak muayene edildi. Ayak progresyon açılarına bakılarak orta hatta yönelimler içe dönük yürüme olarak değerlendirildi. Sırtüstü ve yüzüstü pozisyonunda kalça iç ve dış rotasyon dereceleri gonyometre ile ölçüldü.\r\nSonuçlar: Kızlarda kalça iç rotasyon dereceleri erkeklerden yüzüstü pozisyonda yaklaşık 13 derece, sırtüstü pozisyonda 9 derece daha fazla bulundu. Altmış yedi çocukta (%5.9) içe dönük yürüme saptandı. Bu olguların %76.1’inde sorun iki taraflıydı. Kız-erkek oranı 2.4/1 bulundu. İçe dönük yürüme sorununun %74.6’sı femoral, %25.4’ü tibial kaynaklıydı. Bu sorunu olanlarda kalça iç rotasyon dereceleri normal çocuklardan daha fazla, dış rotasyon dereceleri ise daha az idi. Çocukların %36.7’si bağdaş kurarak oturma, %63.3’ü televizyon oturuşu alışkanlığına sahipti. İçe dönük yürüme sorunu olan çocuklarda televizyon oturuşu alışkanlığı daha yüksekti (p=0.001).\r\nÇıkarımlar: Çalışmamızda, kalça rotasyon açıklıkları literatürde bildirilen değerlerle benzerlik göstermiş, kalça iç rotasyon dereceleri ise, özellikle kızlarda olmak üzere daha yüksek bulunmuştur. Anaokulu çocuklarında yaygın tercih edilen oturma şekli olan televizyon oturuşu, içe dönük yürüyen çocuklarda daha yüksek oranda görülmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294