Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Hip arthroscopy

AOTT 1998; 32: 260-264
Keywords : Hip joint, arthroscopy
Read: 99 Downloads: 84 Published: 19 April 2021
Abstract

Hip arthroscopy can now be applied for both diagnostic and surgical purposes with the help of advanced techniques and improved instrumentation designs. It is a relatively new procedure compared to the arthroscopy for other joints. There are only a few centers which perform hip arthroscopy on routine basis and many orthopaedic surgeons who are eager to start doing it in their own centers. In this review article we have given a historical perspective and discussed the technical details and clinical applications with literature support.

Özet

Artroskopideki teknik ilerlemeler ve enstrümantasyondaki teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde tanısal ve cerrahi amaçlı kalça artroskopiler uygulanır hale gelmiştir. Diğer eklem artroskopilerine göre nispeten daha yeni bir uygulama alanı olan kalıcı artroskopisı hala bu konuda deneyim sahibi kısıtlı sayıdaki merkezler tarafından yapılmakla birlikte ortopedik cerrahların çoğu bu konuda arzuludurlar ve kalça artroskopisini de kendi merkezlerinde yapmak istemektedirler. Bu makalede kalça artroskopisi, tarihsel gelişimi, teknik detayları ve klinik uygulamalarıyla literatür bilgisi altında incelenmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294