Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Hangman s Fracture Bilateral pedicle fractures of the 2nd Cervical vertebra

AOTT 1981; 15: 7-16
Read: 873 Downloads: 598
Abstract
Hangman s fracture have been observed in only three of more than 100 cases with cervical fractures treated in our clinic between the years 1965-1980. These fractures have occurred in two of our cases as a result of falling overdead from a high altitude, and in one of our cases as a result of traffic accident. No neurological impairement has been noted in one cases whereas hemiparesis has been in two cases. Following reduction with Crutchfield skeletol traction, posterior fusion has been adapted in 2 cases and conservative treatment in one. Excellent results have been obtained in each of the three cases. This fractures which is generally formed with the hyperextension and compression of the neck has been reviewed under data obtained from our cases and literature due to the fact that it has scarcely encountered and had a unique nature compared to the other fractures of the cervical region. It has been concluded that excellent results could be obtained in these fractures both by surgical and conservative treatment that neurological disorder could entirely be relieved by ade-uate treatment.
Özet
1965-1980 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen 100 den fazla servikal kırıklı olguların yalnız 3 ünde asılma (hangman) kırığı görüldü. Bu kırıklar 2 olgumuzda yüksekten baş üzerine düşme, 1 olgumuzda trafik kazası sonucu oluştu. 1 olguda nörolojik bozukluk yoktu, 2 olguda ise hemiparezi vardı. Crutchfield iskelet fraksiyonu ile redüksiyon sağlandıktan sonra, 2 olguya posterior füzyon, 1 olguya da kon;servatif tedavi uygulandı. Her üç olguda çok iyi sonuç alındı. Genellikle boynun hiperekstansiyon ve kompresyonu ile oluşan bu kırık, ender görülmesi ve diğer servikal bölge kırıklarına göre ayrıcalık göstermesi nedeniyle olgulanmızdan ve literatürden edinilen bilgilerle in;celendi. Gerek cerrahi gerekse konservatif tedavi ile bu kırıklarda çok iyi sonuçlar alındığı nörolojik bozukluğun genellikle az olduğu, bunun da uygun bir tedavi ile, tamamen ortadan kalktığı görüldü.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294