Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Hand assesment charts in hand surgery

AOTT 1994; 28: 190-192
Read: 663 Downloads: 414 Published: 20 April 2021
Abstract

Assesment and record keepingin hand surgery is essential. We have devised an evaluation record in an attempt to improve our examination and evaluation of patients in hand surgery. This assesment chart allows a more efficient and switt history and examination. In this paper a presentation is made of our method of evaluation of patient is to undergo reconstructive surgery of upper extremity.

Özet

Ülkemizde yeni gelişmekte olan -EL CERRAHİSİ- dalında standart hasta muayene ve değerlendirme formlanna gereksinim vardır. EI cerrahisi kliniklerde bu formların kullanılmasının yaygınlaşması iIe, bilimsel çalışmalarda ortak bir yaklaşım sağlanabilecek, klinikler arası ortak verilerin değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Bu amaca yönelik olarak, dünyadaki çeşitli el cerrahisi merkezlerinde kullanılan formlar gözden geçirilmiş, el cerrahisi hasta muayene ve değerlendirme formları hazırlanmış ve sunulmuştur.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294