Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Growth and development in perthes disease

AOTT 1988; 22: 124-125
Read: 536 Downloads: 400
Abstract
Fifty-four typical cases of Perthes disease analyzed with respect to growth and development The study patients had normal weight data but showed a consistent retardation of skeletal maturation and height data. Our results are discussed by comparing with results in the literature.
Özet
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Travmatoloji kliniğine l982-1986 yılları arasında başvuran 54 perthesli hastanın büyüme ve gelişmeleri incelendi.Hastaların kemik ve boy yaşları takvim yaşlarından geri ağırlık yaşları takvim yaşlarına eşit bulunmuştur. Bulunan sonuçlar literatürle karşılaştırılarak tartışılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294