Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Giant aneurysmal bone cyst a case report

AOTT 1993; 27: 204-205
Read: 149 Downloads: 121 Published: 20 April 2021
Abstract

Pelvic location is relatively rare for aneurysmal bone cysts. Such a case with other uncommon features, like reaching 10 cm of diameter, symptoms increasing during pregnancy and relationship between mitotic index and recurrens risk is reporled.

Özet

Anevrizmal kemik kistinin pelviste görülmesi çok sık değildir. Kistin 10 cm çapa ulaşması, gebelikte semptomların artması ve mitotik indeksle, rekürrens arasındaki bağlantı gibi üzerinde çok fazla durulmayan özelliklerin saptandığı bir olgu sunuldu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294