Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Gas gangren

AOTT 1989; 23: 126-128
Read: 589 Downloads: 411
Abstract
Gas gangren is still a major problem despite nowaday s modern medical and surgical management. Although it is encountered in trauma patients, it may occur in elective surgen cases. \nIn this article, 26 cases of gas gangren were eveluated retrospectively. Their age were between 5-56 years (mean 30.5 years). \nCausative factors were open fractures in 20 cases (%77), criminal abortion in two (%7.7), diabettes mellitus in two (%7.7), perianal abcess in one (%3.8) and blood sampling from the finger in one (%3.8). The patients were managed with combined surgical and medical treatment. Surgical procedures were amputation in 23 (%88.5) cases, fasciotomy and debridement in 3 (%11.5) cases and additional histerectomy two (%7.7) cases. Fourteen patients (%53.8) survived.
Özet
Gazlı gangren, günümüzde tedavi olanaklarının çok artmasına rağmen hala önlenememekte olup ekstremite kaybı ve ölümlere sebep olmaktadır. Travmatik olarak geliştiği gibi nontravmatik ve spontan olarak da gelişebilmektedir. \nBu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Ttavmatoloji Anabilim Dalı Kliniği ne başvuran ve gazlı gangren tanısı konarak tedavi edilen 26 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgularımızın en küçüğü 5, en büyüğü 56 yaşında olup yaş ortalaması 30.5 idi. Etyolojik etken 20 (%77) olguda travmatik açık kırık, 2 (%7.7) olguda kriminal abortus, 2 (%7.7) olguda diabetes mellitus, 1 (%3.8) olguda perianal abse, 1 (%3.8) olguda ise parmaktan kan aldırma idi. Tıbbi tedavinin yanında cerrahi tedavi olarak değişen seviyelerden 23 (%88.5) olguya ekstremite amputasyonu, 3 (%ll.5) olguya fasiatomi ve debridman, 2 (%7.7) olguya ilave olarak histerektomi yapıldı. Yapılan tedaviler sonucu 14 (%53.8) olguda iyileşme sağlandı. 12 (%46.2) olgu ise kaybedildi. Erken tanı konarak myonekroz fazla ilerlemeden nekrotik kısımların vücuttan uzaklaştırılmasını ve ortamın aerobik hale getirilmesini sağlayan cerrahi tedavi ile birlikte etkin bir tıbbi tedavi yapıldığında ölüm oranının azaltılabileceği sonucuna varıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294