Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Functional results of the parallelplate technique for complex distal humerus fractures

AOTT 2009; 43: 21-27
DOI: 10.3944/AOTT.2009.021
Read: 3980 Downloads: 871 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We evaluated functional results of patients treated with open reduction and internal fixation with the parallel-plate technique for complex distal humerus fractures.\r\nMethods: Twenty-one patients (14 males, 7 females; mean age 47 years; range 16 to 85) underwent open reduction with olecranon osteotomy and internal fixation with the parallel-plate technique for distal humerus fractures accompanied by highly intra-articular or metaphyseal comminution (n=10), intra-articular comminution and osteoporosis (n=7), and intra-articular and metaphyseal comminution with bone loss (n=4). According to the AO classification, there were 12 C3, six C2, and three C1 type fractures. Eight patients had open fractures. The mean time to surgery was six days (range 1 to 17 days). Functional results were evaluated using the Mayo elbow performance score, Jupiter elbow score, and DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) score. The mean follow-up was 28 months (range 12 to 48 months).\r\nResults: The mean total range of motion was 90.2±31.1°, flexion was 118.1±17.4°, and extension was 27.8±17.4°. The mean Mayo elbow performance score and DASH score were 86.1±12.6 and 7.6±9.5, respectively. According to the Jupiter elbow scores, the results were excellent in seven patients, good in 11 patients, moderate in two patients, and poor in one patient. Radiographically, solid union was achieved in all the patients. Heterotopic ossification of varying degrees was seen in seven patients, two of whom underwent resection of heterotopic ossification due to severe limitation of movement. Debridement was performed in one patient due to the development of deep infection. Chondrolysis of the elbow occurred in one patient. Patients with open fractures had significantly lower range of motion than those with closed fractures (p<0.05), but the Mayo elbow performance score and DASH score did not differ significantly in this respect (p>0.05).\r\nConclusion: Functional results are satisfactory in distal humerus fractures treated with stable osteosynthesis and parallel-plate technique that allow early active motion.

Özet

Amaç: Kompleks humerus distal uç kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve paralel plak tekniğiyle internal tespit uygulanan hastaların fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Kompleks distal uç humerus kırığı nedeniyle 21 hasta (14 erkek, 7 kadın; ort. yaş 47; dağılım 16-85) olekranon osteotomisi ile açık redüksiyon ve paralel plak tekniğiyle tedavi edildi. Kırıklara ileri derecede eklemiçi veya metafizer parçalanma (n=10), eklemiçi parçalanma ve osteoporotik özellikler (n=7), eklemiçi ve metafizer parçalanma ile birlikte kemik kaybı (n=4) eşlik etmekteydi. AO sınıflamasına göre, kırıkların 12’si C3, altısı C2, üçü C1 kırık idi. Sekiz hastada açık kırık vardı. Kırık ile ameliyat zamanı arasındaki süre ortalama altı gün (dağılım 1-17 gün) idi. Fonksiyonel sonuçlar Mayo dirsek performans skoru, Jupiter dirsek skoru ve Kol, Omuz ve El Engellilik (DASH) skoru ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 28 ay (dağılım 12-48 ay) idi.\r\nSonuçlar: Toplam hareket açıklığı ortalama 90.2±31.1°, fleksiyon 118.1±17.4°, ekstansiyon 27.8±17.4° bulundu. Mayo dirsek performans skoru ortalama 86.1±12.6, DASH skoru 7.6±9.5 idi. Jupiter dirsek skoruna göre sonuçlar yedi hastada mükemmel, 11 hastada iyi, iki hastada orta, bir hastada kötü olarak değerlendirildi. Radyografik olarak, hiçbir hastada kaynama sorunuyla karşılaşılmadı. Yedi hastada (%33.3) değişik derecelerde heterotopik ossifikasyon görüldü; iki hastaya ciddi hareket kısıtlılığı nedeniyle heterotopik ossifikasyon rezeksiyonu yapıldı. Bir hastada derin enfeksiyon nedeniyle debridman yapıldı. Bir hastada ise dirsek ekleminde kondroliz gelişti. Açık kırıklı hastaların hareket açıklığı anlamlı derecede daha düşük bulunurken (p<0.05), Mayo dirsek performans ve DASH skorları kapalı kırıklı hastalardan farklılık göstermedi (p>0.05). \r\nÇıkarımlar: Erken harekete izin verecek stabilitede osteosentez tekniği ve paralel plaklama tekniği ile tedavi edilen distal humerus kırıklarında fonksiyonel sonuçlar tatmin edicidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294