Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Functional results of displaced lateral condyle fractures of the humerus with fourweek Kwire fixation in children

AOTT 2005; 39: 193-198
Read: 633 Downloads: 747 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the radiographic and clinical functional results of four-week K-wire fixation in the treatment of displaced lateral condyle fractures of the humerus. \nMethods: The study included 69 children (19 girls, 50 boys; mean age 6.1 years; range 2 to 12 years) with displaced (>2 mm) lateral condyle fractures of the humerus. All the patients were treated by open reduction and internal fixation with two K-wires for four weeks. The fractures were classified according to the criteria by Milch and Badelon and functional results were evaluated according to the criteria by Hardacre et al. The mean follow-up period was 39 months (range 26 to 89 months).\nResults: No complications were seen in the early follow-up period. On final evaluations, the carrying angles of both elbows were equal in 57 patients (82.6%), with a mean difference of 5 degrees in 11 patients (15.9%). The range of motion of the humeroulnar joint on the affected side differed from that on the contralateral side in only 15 patients (21.7%) with a mean of 5 degrees. Radiographic evaluations showed overgrowth of the lateral condyle and new bone formation over the condyle in 33 patients (47.8%). Functional results were excellent in 54 patients (78.3%) and good in 15 patients (21.7%). Nonunion did not occur.\nConclusion: Treatment of displaced lateral condyle fractures of the humerus with open reduction and four-week K-wire fixation proved to be efficient to achieve satisfactory functional results.

Özet

Amaç: Yer değiştirmiş humerus lateral kondil kırıklarının tedavisinde dört haftalık K-teli ile tespitin radyografik ve klinik fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Yer değiştirmiş (>2 mm) humerus lateral kondil kırığı nedeniyle ameliyat edilen 69 çocuk hastanın (19 kız, 50 erkek; ort. yaş 6.1; dağılım 2-12) tedavi sonuçları klinik ve radyografik olarak değerlendirildi. Hastaların hepsi açık redüksiyon ve dört hafta süreyle K-teli ile tespit tekniği kullanılarak tedavi edildi. Kırıklar Milch ve Badelon sınıflamasına, klinik sonuçlar Hardacre ve ark.nın ölçütlerine göre değerlendirildi. İzlem süresi ortalama 39 ay (dağılım 26-89 ay) idi.\nSonuçlar: Hastalarda erken dönemde komplikasyon görülmedi. Geç dönem izlemde, 57 hastada (%82.6) iki dirsekteki taşıma açıları eşit bulundu; 11 hastada (%15.9) taşıma açıları arasında ortalama 5° fark görüldü. Elli dört hastada (%78.3) humeroulnar hareket açıklığı iki dirsekte de aynıydı. On beş hastada (%21.7) ise 5° fark vardı. Otuz üç hastada (%47.8) klinik ve radyografik olarak, yeni ve fazla kemik oluşumuna bağlı humerus lateral kondilde belirginleşme izlendi. Hardacre fonksiyonel değerlendirme ölçütlerine göre 54 hastada (78.3%) çok iyi, 15’inde (21.7%) iyi sonuç elde edildi. Kaynamama sorunuyla karşılaşılmadı.\nÇıkarımlar: Yer değiştirmiş humerus lateral kondil kırıklarının tedavisinde açık redüksiyon ve K-teli ile dört haftalık tespitin fonksiyonel iyi sonuçlar elde etmek için yeterli olduğu görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294