Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

From the Editor

AOTT 2016; 50: -1--1
Read: 371 Downloads: 391 Published: 05 March 2020
Abstract

Uluslararası dergi olmak…
Hangi koşullar sağlandığında bir dergi “uluslararası dergi” olarak isimlendirilir? AOTT
uluslararası bir dergi midir? Özellikle akademik yu¨kseltme ölçu¨tleri ile ilişkili olarak, bu
sorular ile çok sık karşılaşıyoruz. Ulakbim’in du¨zenlediği TR Dizin Çalıştayı’nda da (11
Nisan 2014, Ankara) sık sık gu¨ndeme gelen aynı soru yine tam olarak yanıtlanamadı. Özetin
ve makalenin dili, derginin yer aldığı indeksler, makalelerin yer aldığı indeksler, editörler
kurulunda yer alanların farklı u¨lkelerden olması, yazarların yazışma adreslerinin farklı
u¨lkelerden olması, okurların farklı u¨lkelerden olması ve derginin yayıncısının hangi u¨lkede
olduğu gibi birçok farklı ölçu¨t tartışıldı. Sonuç olarak tek bir konuda fikir birliği oluştu:
Bir derginin ISBN numarası hangi u¨lkeden alınmış ise o u¨lkenin yayını olarak kabul edilir.
TÜBİTAK TR Dizin de yalnızca Tu¨rkiye’den ISBN numarası almış dergileri dizine kabul
ediyor.
Dergimiz 2000 yılından bugu¨ne kadar “uluslararası” olabilmek için birçok adım attı.
2000 yılında her makalenin birebir İngilizce çevirisini yayınlamaya başladık. 2002 yılında
PubMed’e kabul edilmemiz belki de su¨recin en önemli basamağı oldu. 2005 yılında du¨nyadaki
ilk çift dilli dergi internet sitesini kurduk. 2008 yılında SCI-E veritabanına kabul edilmemiz
sayesinde u¨lkemizin akademik yu¨kseltme kriterlerine göre uluslararası dergi olmayı
da başardık.
AOTT’nin İnternet sitesine 2015 yılı içinde gelen 95.238 ziyaretçinin yarıdan fazlasının
Tu¨rkiye dışından olması (%44,0 Tu¨rkiye, %10,9 ABD, %4,6 Çin) dergimizin artık gerçekten
du¨nya çapında bir okur kitlesine sahip olduğunun göstergesidir. 2015 yılında SCI
indekslerinde aldığımız 558 atfın %92,5’inin yabancı u¨lkelerde yayınlanan dergilerden
kaynaklanması da önemli bir diğer ölçu¨ttu¨r. 2015 yılında değerlendirmeye alınan 520 makalenin
231’inin (%44), yayınlanan toplam 115 makalenin 30’nun (%26) yurtdışı adresli
olması, yabancı danışman sayımızın Tu¨rkiye adresli danışman sayımızı yakalamış olması da
uluslararası bir dergi olduğumuza işaret etmektedir.
İlk defa bir yayıncı ile tanıştığımız 2000 yılından bugu¨ne kadar Ekin Yayıncılık, Deomed ve
elinizdeki bu sayıyı da yayınlamış olan Kare Yayıncılık ile çalışma fırsatımız oldu. Her u¨çu¨
de çok sayıda ulusal ve uluslararası tıbbi dergiyi yayına hazırladılar ve endekslere girmelerine
yardımcı oldular. AOTT’nin yukarıda andığımız tu¨m aşamalarında değerli yayıncılarımızın
titiz ve emek yoğun çalışmalarının bu¨yu¨k katkısı bulunmaktadır. Öte yandan, artık
her biri dev şirketlere dönu¨şmu¨ş, uluslararası yayıncılar olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu
yayıncılar ile birlikte çalışmanın hızla gelişen gu¨ncel dergi standartlarının daha kolay takip
edilmesini sağlayacağını tahmin etmekteyiz.
Artık du¨nya çapında bir dergi olduğuna inandığımız AOTT’nin bundan sonra yine du¨nya
çapında bir yayıncı olan Elsevier tarafından yayına hazırlanacağını sizlere duyurmaktan
mutluluk duymaktayım. Sizlerin huzurunda son yayıncımız olan Kare Yayıncılık’a bugu¨ne
kadar olan katkıları için teşekku¨r etmek istiyorum. Kare Yayıncılık ile İngilizce redaksiyon
konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Yeni bir yayıncı ve yeni bir sayfa tasarımı ile karşınıza çıkacağımız bir sonraki sayıda göru¨şmek
u¨midiyle,

Özet

Uluslararası dergi olmak…
Hangi koşullar sağlandığında bir dergi “uluslararası dergi” olarak isimlendirilir? AOTT uluslararası bir dergi midir? Özellikle akademik yükseltme ölçütleri ile ilişkili olarak, bu sorular ile çok sık karşılaşıyoruz. Ulakbim’in düzenlediği TR Dizin Çalıştayı’nda da (11 Nisan 2014, Ankara) sık sık gündeme gelen aynı soru yine tam olarak yanıtlanamadı. Özetin ve makalenin dili, derginin yer aldığı indeksler, makalelerin yer aldığı indeksler, editörler kurulunda yer alanların farklı ülkelerden olması, yazarların yazışma adreslerinin farklı ülkelerden olması, okurların farklı ülkelerden olması ve derginin yayıncısının hangi u¨lkede olduğu gibi birçok farklı ölçüt tartışıldı. Sonuç olarak tek bir konuda fikir birliği oluştu: Bir derginin ISBN numarası hangi ülkeden alınmış ise o ülkenin yayını olarak kabul edilir. TÜBİTAK TR Dizin de yalnızca Türkiye’den ISBN numarası almış dergileri dizine kabul ediyor.
Dergimiz 2000 yılından bugüne kadar “uluslararası” olabilmek için birçok adım attı. 2000 yılında her makalenin birebir İngilizce çevirisini yayınlamaya başladık. 2002 yılında PubMed’e kabul edilmemiz belki de sürecin en önemli basamağı oldu. 2005 yılında dünyadaki ilk çift dilli dergi internet sitesini kurduk. 2008 yılında SCI-E veritabanına kabul edilmemiz sayesinde ülkemizin akademik yu¨kseltme kriterlerine göre uluslararası dergi olmayı da başardık.
AOTT’nin İnternet sitesine 2015 yılı içinde gelen 95.238 ziyaretçinin yarıdan fazlasının Türkiye dışından olması (%44,0 Türkiye, %10,9 ABD, %4,6 Çin) dergimizin artık gerçekten du¨nya çapında bir okur kitlesine sahip olduğunun göstergesidir. 2015 yılında SCI indekslerinde aldığımız 558 atfın %92,5’inin yabancı ülkelerde yayınlanan dergilerden kaynaklanması da önemli bir diğer ölçüttür. 2015 yılında değerlendirmeye alınan 520 makalenin 231’inin (%44), yayınlanan toplam 115 makalenin 30’nun (%26) yurtdışı adresli olması, yabancı danışman sayımızın Türkiye adresli danışman sayımızı yakalamış olması da uluslararası bir dergi olduğumuza işaret etmektedir.
İlk defa bir yayıncı ile tanıştığımız 2000 yılından bugu¨ne kadar Ekin Yayıncılık, Deomed ve elinizdeki bu sayıyı da yayınlamış olan Kare Yayıncılık ile çalışma fırsatımız oldu. Her üçü de çok sayıda ulusal ve uluslararası tıbbi dergiyi yayına hazırladılar ve endekslere girmelerine yardımcı oldular. AOTT’nin yukarıda andığımız tüm aşamalarında değerli yayıncılarımızın titiz ve emek yoğun çalışmalarının büyük katkısı bulunmaktadır. Öte yandan, artık her biri dev şirketlere dönüşmüş, uluslararası yayıncılar olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu yayıncılar ile birlikte çalışmanın hızla gelişen güncel dergi standartlarının daha kolay takip edilmesini sağlayacağını tahmin etmekteyiz.
Artık dünya çapında bir dergi olduğuna inandığımız AOTT’nin bundan sonra yine dünya çapında bir yayıncı olan Elsevier tarafından yayına hazırlanacağını sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayım. Sizlerin huzurunda son yayıncımız olan Kare Yayıncılık’a bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Kare Yayıncılık ile İngilizce redaksiyon konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Yeni bir yayıncı ve yeni bir sayfa tasarımı ile karşınıza çıkacağımız bir sonraki sayıda görüşmek ümidiyle,

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294