Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Fractures of the ankle\nFractures of the ankle

AOTT 1989; 23: 1-3
Read: 450 Downloads: 357
Abstract
In this study 151 patients who were operated for the ankle fracture between 1980 and 1988 and also 277 patients who were conservatively treated between January 1987 and April 1988 in Orthopaedics and Traumatology Department of Istanbul Medical Faculty were taken into consideration. It has been seen that ankle fractures which comprised a high percent (%1.6) in all patients who applied to our emergency department. We showed that the ratio of patients who had operative treatment had been steadily increasing in the recent years. The concept about the necessity of primary intemal fixation in open fractures has been discussed in the light of literature knowledge.
Özet
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1980-1988 yılları arasında ayakbileği kırığı tanısı ile cerrahi tedavi gören 151 hasta ile Ocak 1987-Nisan 1988 tarihleri arasında ayaktan tedavi gören 277 hastanın genel bir dökümü sunuIdu. Acil polikliniğimize başvuran tüm hastalar içinde ayakbileği kırıklarının %1.6 lık yüksek bir oran oluşturduğu belirlendi. Kliniğimizde cerrahi tedavi gören vakaların yüzdesinin son yıllarda düzenli olarak artış göstermesine dikkat çekildi. Açık kırıklarda da primer internal fiksasyon yapılması gerektiği görüşü yayın bilgisi çerçevesinde tartışıldı.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294