Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Fractures of distal humerus in adults

AOTT 1996; 30: 18-21
Read: 144 Downloads: 113 Published: 19 April 2021
Abstract

Fractures of the distal humerus in adults make serious disability if they are not well treated because of the complex anatomical structure of the elbow and various fracture type or when they extend into the elbow joint. Early active movement after anatomic reduction and stable internal fixation diminish functional impairment and arthrosis. 62 adult patients were treated operatively at Orthopaedics and Traumatology Department of Istanbul Medical Faculty from 1983 to 1994. Results are rated according to the criteria of Jupiter. Results are good in 74% patient with an average range of movement of 105¡ at 36 months mean follow-up. Good results can be achieved by careful preoperative planning, early stable fixation and early active movement. Also the importance of an experienced surgical team can not be ignored especially in complex intraarticular fractures.

Özet

Erişkin humerus distal uç kırıkları, dirsek eklemini ilgilendirmeleri ve dirseğin kompleks anatomik yapısı ve çok değişik kırık konfigürasyonları nedeniyle iyi tedavi edilmezse ciddi sakatlık meydana getirebilen kırıklardır. Anatomik redaksiyon ve stabil internal fiksasyon sonucu erken hareket verilmesi post-travmatik sertlik ve artroz riskim minimale indirmektedir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda 1983-1994 yılları arasında 62 erişkin humerus distal uç kırığına cerrahi tedavi uyguladık. Klinik sonuçları Jüpiter in klinik değerlendirme kriterlerine göre değerlendirdik. Ortalama 36 ay takip süresine sahip vakalarım izin ortalama fleksiyon açıklığı 105 derece idi ve %74 oranında iyi sonuç elde ettik. İyi sonuçlar, dikkatli bir preoperatif planlama, erken stabil fiksasyon ve erken harekete başlama ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ayrıca özellikle kompleks intraartiküler kırıkların, başarılı tedavisi için bu konuda deneyimli bir cerrahi ekip tarafından ameliyat edilmesi önem arzetmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294