Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Femoral neck fractures treatment with straight stem endoprosthesis

AOTT 1995; 29: 129-132
Read: 227 Downloads: 163 Published: 20 April 2021
Abstract

Between January 1991 and December 1993, 50 hip hemiarthroplasties were done using moduler head and straight stem endoprosthesis for femoral neck fractures in SSK Göztepe Hospital; Of these, 23 were male and 26 were female. The average age of the patients were 64.5 (38-92). A Mean follow up was 18 (2-34) months. The patients were evaluated by Harrisi functional scoring system. 38 (%86) cases are found satisfactory. It s concluded that straight stem prostheses were succussfuly applied for femoral fractures in the elderly patients.

Özet

Ocak 1991 ve Aralık 1993 tarihleri arasında SSK Göztepe Hastanesi II. Ort. ve Trav. Kliniğinde, femur boynu kırığı olan 23 erkek 26 kadın hastanın toplam 50 kalçasına modüler başlı düz saplı parsiyel endoprotez ameliyatı yapıldı. Hastaların ortalama yaşı 64.5 (38-92) idi. Ortalama 18 ay (2-34) takip edilen vakalar, postoperatif Harris in fonksiyonel skorlama sistemine göre değerlendirildiğinde 38 (%86) inde tatminkar sonuç alındı. Çalışmamızın sonunda yaşlılarda femur boynu kırıklarının düz saplı protezlerle başarılı olarak tedavi edildiği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294