Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Femoral neck fractures treated with cannulated screw

AOTT 1999; 33: 13-17
Read: 633 Downloads: 460 Published: 19 April 2021
Abstract

We reviewed the results in 22 patients with femoral neck fractures who were managed with cannulated screw fixation in Ankara University İbn-i Sina Hospital between January 1996 and December 1997. There were 14 male and 8 female patients with a mean age of 36.5 years. Most of them suffered high energy fractures, the leading cause was motor vehicular accidents. 2 patients had a Garden Stage II fracture, 12 Stage III and 8 Stage IV. The patients were treated within a mean of two days after injury with 3 parallel cannulated screws in all but two. Our mean follow- up is 23 months (Range:13-32 mo.) Avascular necrosis of the femoral head developed in 3 patients and pseudoarthrosis in 2 patients. We think immediate reduction and parallel cannulated screw fixation, femoral neck fractures can be managed effectively with low morbidity.

Özet

Bu makalede, kliniğimizde Ocak 1996 - Aralık 1997 yılları arasında kanüle vida fiksasyonu ile tedavi edilen toplam 22 femur boyun kırıklı hastanın sonuçları incelenmiştir. Hastaların 14 ü erkek, 8 i kadın olup yaş ortalamaları 36.5 idi. Çoğunda yüksek enerjili travma sonucu kırık oluşmuştu (% 81.8 trafik kazası) . Garden sınıflamasına göre 2 hasta Tip II, 12 hasta Tip III ve 8 hasta ise Tip IV olarak degerlendirildi. Hastalar ortalama 2 gün sonra ameliyata alınarak ikisi dışında hepsi 3 adet paralel kanüle spongioz vida ile fikse edildi. Ortalama takip süremiz 23 ay olup 13-32 aylar arasında değişmektedir. Takipte 3 hastada avasküler nekroz, 2 hastada nonunion gelişmiş, 17 hasta ise sorunsuz iyileşmiştir. Bu sonuçlar ışığında dikkat ile seçilmiş hasta gruplarında kanüle vidalar ile kollum femoris kırığı tedavisinin güvenilir olduğu düşüncesindeyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294