Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Familial glomus tumor encountered in the same finger and localization in four family members

AOTT 2005; 39: 365-368
Read: 260 Downloads: 410 Published: 08 March 2020
Abstract

A 35-year-old man was referred to our clinic by a neurosurgeon for hypersensitivity and severe pain in his right middle finger. History showed that the symptoms had been present for three years and he had made several attempts to seek medical attention. A sensitive, very painful mass was palpated under the eponychium of his right middle finger. The tumor was surgically removed and histological examination confirmed the clinical diagnosis of a glomus tumor. Inquiry into the family history revealed that the same problem existed in the same localization with similar complaints in the father and two daughters. Both the records of the father’s operation 10 years before and clinical-radiological findings of the daughters were consistent with a familial entity. In the presence of hypersensitivity and pain in the finger, family members should be inquired and a diagnosis of familial glomus tumor should be considered.

Özet

Sağ el üçüncü parmağında aşırı duyarlılık ve şiddetli ağrı yakınması ile birçok merkeze başvurduktan sonra bir beyin cerrahı tarafından kliniğimize sevk edilen 35 yaşındaki erkek hastanın öyküsünden yakınmalarının üç yıldır devam ettiği öğrenildi. Sağ el orta parmağının eponişyumu altında hassas, çok ağrılı bir kitle palpe edildi. Kitle glomus tümörü öntanısıyla cerrahi olarak çıkartıldı ve tanı histolojik incelemede doğrulandı. Hastanın aile öyküsünden, aynı şikayetlerin babası ve iki kız kardeşinde de olduğu ve yine sağ el üçüncü parmağın tutulduğu öğrenildi. On yıl önce ameliyat olan babanın kayıtlarının incelenmesi ve kız kardeşlerin muayenesindeki klinik-radyolojik bulgular aynı tanıyı destekliyordu. Parmakta ağrı ve hassasiyet gibi yakınmalar olduğunda, aile bireyleri de sorgulanmalı ve ayırıcı tanıda ailesel glomus tümörü akla getirilmelidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294