Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation of soft tissue reactions to three nonabsorbable suture materials in a rabbit model

AOTT 2009; 43: 366-372
DOI: 10.3944/AOTT.2009.366
Read: 1286 Downloads: 897 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the inflammatory reactions induced by three commonly used nonabsorbable suture materials in a rabbit model.\r\nMethods: Three suture materials were tested: braided polyester suture (Ethibond), braided blend of polyester and polyethylene suture (FiberWire), and monofilament polypropylene suture (Polypropylene). Thirty-six rabbits were randomly allocated to three suture groups, equal in number. Each suture type was placed bilaterally in the quadriceps muscle, patellar tendon, knee joint capsule, and Achilles tendon. Six animals in each group were sacrificed in the third and sixth weeks. The inflammation induced by each suture was assessed using light microscopy and the width of the inflammation zone (WIZ) was measured.\r\nResults: Ethibond was found to cause the most severe reaction in the muscle and tendon in the third week; in the sixth week, however, it showed the lowest inflammatory reaction in all tissue types. Reaction to Propylene was moderate in the third week, whereas it caused the largest WIZ in all tissue types in the sixth week, such that the eventual size of the WIZ induced by Propylene (6.6±2.1 mm) was significantly greater than that of Ethibond (1.6±0.9 mm) in muscle specimens (p<0.05). Except for the largest WIZ seen in joint capsule specimens in the third week, inflammatory reactions associated with FiberWire were low or moderate in all tissue specimens throughout the study. FiberWire was associated with some necrotic areas in two muscle and one tendon specimens. \r\nConclusion: The extent of inflammatory reaction to nonabsorbable suture materials depends on the type of suture material, tissue type, and the duration of postoperative time.

Özet

Amaç: Sık kullanılan üç emilmeyen dikiş malzemesinin dokuda oluşturduğu enflamatuvar yanıtlar tavşan modelinde değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Çalışmada, örgülü polyester (Ethibond), monofilaman polipropilen (Polypropylene) ve örgülü polietilen ve polyester karışımı (FiberWire) dikiş malzemesi kullanıldı. Otuz altı adet tavşan, kullanılan dikiş materyaline göre, eşit sayıda üç gruba ayrıldı. Her bir dikiş malzemesi tavşanın her iki bacağındaki kuadriseps kasına, patellar tendona, diz eklem kapsülüne ve Aşil tendonuna uygulandı. Her gruptaki altışar tavşan üçüncü ve altıncı haftalarda öldürüldü. Dikiş malzemesinin oluşturduğu enflamatuvar yanıt ışık mikroskobu kullanılarak değerlendirildi ve enflamatuvar alanın genişliği ölçüldü.\r\nSonuçlar: Üçüncü haftada kas ve tendonda en şiddetli enflamatuvar yanıtı Ethibond oluştururken, Ethibond’a bağlı yanıt altıncı haftada tüm dokularda en az düzeydeydi. Üçüncü haftada Propilen’in oluşturduğu yanıt orta düzeyde iken, altıncı haftada tüm dokularda en geniş enflamatuvar alana sahipti. Altıncı haftada kasta Propilen’in oluşturduğu enflamatuvar alan genişliği (6.6±2.1 mm) Ethibond’un oluşturduğundan (1.6±0.9 mm) anlamlı derecede fazlaydı (p<0.05). FiberWire üçüncü haftada eklem kapsülünde en geniş enflamatuvar yanıtı oluşturdu, fakat diğer dokularda üçüncü ve altıncı haftalarda oluşan enflamatuvar yanıt düşük veya orta düzeydeydi. İki kas ve bir tendon örneğinde FiberWire’a bağlı bazı nekrotik alanlar görüldü.\r\nÇıkarımlar: Emilmeyen dikiş malzemelerine karşı oluşan enflamatuvar yanıt, materyalin cinsine, doku tipine ve ameliyat sonrası geçen süreye bağlıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294