Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation of intraarticular collagenase TIMP1 and TNF? levels before and after anterior cruciate ligament reconstruction

AOTT 2009; 43: 214-218
DOI: 10.3944/AOTT.2009.214
Read: 209 Downloads: 191 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: We investigated intra-articular levels of collagenase, which presumably promotes bone-tendon healing, and collagenase mediators involved in its production (tumor necrosis factor-alpha, TNF-?) and inhibition (TIMP-1 enzyme) in patients following anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. \r\nMethods: The study included 16 patients (15 males, 1 female; mean age 27 years; range 17 to 40 years) who underwent arthrocentesis due to effusion that developed following reconstruction of isolated ACL injuries. Intra-articular levels of collagenase, TNF-?, and TIMP-1 were measured using appropriate activity assay and immunoassay kits in synovial fluid samples obtained intraoperatively and during arthrocentesis. The mean time from ACL injury to surgical repair was 21±10 months (range 1 to 72 months). Arthrocentesis was performed in a mean of 18 hours (range 12 to 36 hours) following ACL repair.\r\nResults: Measurements in synovial fluid samples obtained intra- and postoperatively yielded 1.49±0.06 ng/ml and 1.45±0.05 ng/ml for collagenase, 12±5 ng/ml and 22±9.5 ng/ml for TIMP-1, and 10.4±7.1 pr/ml and 14.11±6.1 pr/ml for TNF-?, respectively. Postoperative changes in the levels of collagenase (p=0.098) and TNF-? (p=0.069) were not significant, whereas increase in the TIMP-1 level was significant (p=0.026).\r\nConclusion: This study showed elevated levels of TNF-?, collagenase, and TIMP-1 due to the presence of ruptured ACL. Our findings showed how these levels changed in the acute postoperative period.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, ön çapraz bağ (ÖÇB) cerrahisinden sonra kemik-tendon iyileşmesinde etkili olduğunu düşündüğümüz kollajenazların, bu kollajenazların salınımını düzenleyen sitokinlerden olan tümör nekroz faktör-alfa (TNF–?) ve kollajenaz enzimlerinin doğal inhibitörü olan TIMP-1 enzimi düzeyleri sinovyal sıvıda araştırıldı.\r\nÇalışma planı: Çalışmaya, izole ÖÇB cerrahisi uygulanan hastalar arasından, ameliyat sonrası takiplerde diz ekleminde efüzyon gelişen ve bu nedenle ameliyat sonrası artrosentez yapılan 16 hasta (15 erkek, 1 kadın; ort. yaş 27; dağılım 17-40) alındı. Bu hastalardan ameliyat sırasında ve sonrasında alınan sinovyal sıvı örneklerinde kollajenaz, TNF–? ve TIMP-1 düzeyleri uygun kitler kullanılarak ölçüldü. Ön çapraz bağın kopması ile ameliyat arasında geçen süre ortalama 21±10 ay (dağılım 1-72 ay), ameliyattan sonra artrosentez sırasında eklemiçi sıvı alma için geçen süre ortalama 18 saat (dağılım 12-36 saat) idi.\r\nSonuçlar: Ameliyat sırasında ve sonrasında alınan eklemiçi sinovyal sıvı örneklerinde ölçülen değerler kollajenaz için sırasıyla 1.49±0.06 ng/ml ve 1.45±0.05 ng/ml, TIMP-1 için 12±5 ng/ml ve 22±9.5 ng/ml, TNF-? için 10.4±7.1 pr/ml ve 14.11±6.1 pr/ml bulundu. Kollajenaz ve TNF-? açısından ameliyat sonrasındaki değişimlerde anlamlı farklılık görülmedi (sırasıyla, p=0.098 ve p=0.069); TIMP-1 düzeyindeki artış ise anlamlıydı (p=0.026).\r\nÇıkarımlar: Çalışmamızdaki dizlerde ÖÇB kopuk olduğundan, TNF-?, kollajenaz, TIMP-1 düzeyleri yüksek bulunmuştur. Verilerimiz bu değerlerin ameliyat sonrası yakın dönemde nasıl değişim geçirdiğini göstermiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294