Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation criteria for traumatic knee pathologies

AOTT 1988; 22: Supplement 239-242
Read: 239 Downloads: 157
Abstract
Today there is no excepted set of criteria for the evaluation of traumatic knee disorders. But some of the published criteria is commonly accepted. Here we present a classification system we have been using for one year in our clinic. In our evaluation we have a introductory evaluation, Lysholm’s functional score, activity degree, performancetest and some tests for stability and for evaluation of the meniscus. Here we hope that our evaluation will be the basis of other evaluation systems that will be accepted in the future.
Özet
Günümüzde travmatik diz patolojilerinin değerlendirme kriterlerinde ortak bir yöntem bulunması için çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmalar içerisinde hangilerinin uyglanabiliceği konusunda ortak görüşler de belirlenmiştir. Çalışmamızda bu görüşler doğrultusunda Anabilim Dalımızda son bir yıldır uyguladığımız değerlendirme şeması sunulacaktır. Şemamız ilk değerlendirme, Lysholm fonksiyonel puanlaması, aktivasyon düzeyi, performans testi ile belirli stabilite ve menisküs testlerinden oluşmaktadır. Çalışmamızda gelecekte ülkemiz içinde yapılacak olan değerlendirme şemalarına ön adım oluşturması amacıyla yaklaşımımız genel literatür verileri ile tartışılmıştır.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294