Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effects of unilateral backpack carriage on biomechanics of gait in adolescents: a kinematic analysis

AOTT 2012; 46: 269-274
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2678
Read: 1247 Downloads: 861 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to analyze the biomechanical alterations during unilateral backpack carriage in adolescents and to compare the kinematic parameters of the loaded and unloaded sides.\r\nMethods: Twenty adolescents (mean age: 13±1.2 years) were assessed during walking with no backpack and with a backpack on one shoulder. The kinematic parameters of a gait at a self-selected speed were analyzed using motion analysis. Specific kinematic peak points were compared between asymmetric walking; unloaded, loaded side and mean of unloaded walking.\r\nResults: Peak ankle dorsal flexion, mean knee varum angle, peak value of hip extension and range of pelvic rotation decreased; and knee flexion at initial contact, hip adduction angle, mean pelvic anterior tilt and mean pelvic obliquity increased on the loaded side relative to the unloaded side and unloaded walking. Decreased maximum hip extension during late stance, increased hip adduction, elevated pelvis and increased anterior pelvic tilt were seen on the loaded side and the pelvis was lowered, ankle dorsal flexion increased and the hip was abducted on the unloaded side as a counter effect. \r\nConclusion: Both the unloaded and loaded sides were affected by asymmetrical backpack carriage. The biomechanical alterations seen in asymmetrical backpack carriage may put some extra load on the lumbar vertebral joints and altered frontal knee biomechanics contribute to low back pain and pathologies in the knee joint.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı adölesanlarda tek taraflı sırt çantası taşınması sırasında meydana gelen biyomekanik değişiklikleri ve yüklenen ve yüklenmeyen tarafların kinematik parametrelerini araştırmaktı.\r\nÇalışma planı: Yaş ortalaması 13±1.2 yıl olan 20 adölesan, ‘sırt çantasız yürüyüş’ ve ‘sırt çantası bir omuz üzerindeyken yürüyüş’ olmak üzere iki durumda değerlendirildi. Yürüyüşün kinematik parametreleri, olguların kendi belirledikleri hızda, hareket analizi ile değerlendirilmiştir. Asimetrik yürüyüş; yüklenen ve yüklenmeyen taraf ile ağırlıksız yürüyüşe ait spesifik kinematik noktaların ortalamaları karşılaştırıldı\r\nBulgular: Bu çalışma, yüklenmeyen tarafa ve ağırlıksız yürüyüşe göre yüklenen tarafta topuk vuruşunda diz fleksiyonu, kalça addüksiyon açısı, ortalama anterior pelvik tilt ve ortalama pelvik obliklik artarken; maksimum ayak bileği dorsifleksiyonu, ortalama diz varum açısı, maksimum kalça ekstansiyon değeri ve pelvik rotasyon hareket aralığının azaldığı görüldü. Yüklenen tarafta duruş fazının sonunda azalmış maksimum kalça ekstansiyonu, artmış kalça addüksiyonu, yükselmiş pelvis ve artmış anterior pelvik tilt belirlenirken, karşı etki olarak, yüklenmeyen tarafta pelvis alçalmış, ayak bileği dorsifleksiyonu artmış ve kalça abdüksiyonda idi. \r\nÇıkarımlar: Sırt çantasının asimetrik taşınmasının hem yüklenen hem de yüklenmeyen tarafa etkisi olduğu görüldü. Bu nedenle oluşan biyomekanik değişiklikler lomber omurlar üzerinde ekstra yük oluşturmakta, ön diz biyomekaniğindeki değişimler bel ağrısına ve dizde farklı patolojilere yol açabilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294