Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effects of hyaluronic acid Hyalonect on callus formation in rabbits

AOTT 2015; 49: 319-325
DOI: 10.3944/AOTT.2015.14.0231
Read: 479 Downloads: 420 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: Bone fragment and graft stabilization are important during reconstructive surgery of cases with comminuted fractures and bone defects. We examined the effect of Hyalonect surgical mesh on the healing dynamics of metaphyseal bone defects created in rabbit tibiae.
Methods: Approximately 5-mm defects were created on the anterior aspect of the proximal tibial metaphysis of 80 male rabbits. The rabbits were randomly assigned to four groups: Group I, bone defects left alone (control group); Group II, bone defect covered with Hyalonect; Group III, bone defect filled with allograft; and Group IV, bone defect filled with allograft and covered with Hyalonect.
Results: No significant histological differences were noted between Groups II and III or Groups III and IV at 3 and 6 weeks. At 3 weeks, Groups II, III, and IV had significantly better healing than Group I (p<0.05). In addition, Group IV showed significantly better healing than Group II at 3 and 6 weeks. At 6 weeks, only Group IV showed better healing than Group I (p<0.05). Radiologically, Groups II, III, and IV showed better healing than Group I at 3 and 6 weeks (p<0.05).
Conclusion: Hyalonect application and bone grafting significantly accelerated the healing process when used alone or together. Hyalonect application along with bone grafting resulted in better early radiological healing than bone grafting alone.

Özet

Amaç: Parçalı ve kemik defektli kırık rekonstru¨ktif ortopedik cerrahi sırasında, kemik fragmanlarının ve greftin stabilizasyonu önemlidir. Bu çalışmada, tavşan tibia metafizlerinde deneysel kemik bozuklukları (boşluk) iyileşme dinamiklerine Hyalonect cerrahi yamanın etkisi incelendi.

Çalışma planı: Seksen erkek tavşanın proksimal tibia metafizinin ön bölu¨mu¨nde çapı yaklaşık 5 mm olan bozukluklar (boşluk) oluşturuldu. Tavşanlar rastgele bir biçimde dört gruba ayrıldı: Grup I, kontrol grubu olarak bir kemik bozukluğu (boşluk) oluşturuldu ve kendi kendine iyileşmesi için bırakıldı; grup II, boşluklar Hyalonect ile kapatıldı; grup III, boşluklar allogreft ile dolduruldu ve grup IV, boşluklar allogreft ile doldurulup Hyalonect ile örtu¨ldu¨.

Bulgular: Histolojik olarak, 3 ve 6. haftalarda grup II ve III ya da grup III ve IV arasında anlamlı fark yoktu. Grup II ile IV’te 3. haftada grup I’den anlamlı olarak daha iyi iyileşme vardı (p<0.05). Ek olarak, 3 ve 6. haftalarda grup IV’te grup II’yle karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha iyi iyileşme vardı. 6. haftada sadece grup IV grup I’e kıyasla daha iyi iyileşme gösterdi (p<0.05). Radyolojik olarak, 3 ve 6 haftalarda grup II ve IV’te grup I’e kıyasla daha iyi iyileşme gözlendi (p<0.05).

Çıkarımlar: Bu çalışma Hyalonect ve kemik grefti uygulamasının tek başına ya da bir arada kullanıldığında iyileşme su¨recini anlamlı olarak hızlandırdığını gösterdi. Greftleme ile Hyalonect’in bir arada kullanımı tek başına kemik greftlemeyle kıyasla radyolojik olarak daha iyi erken iyileşme sağladı.

 

Bu özet, makalenin henüz redaksiyonu tamamlanmamış haline aittir ve bilgi verme amaçlıdır. Yayın aşamasında değişiklik gösterebilir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294