Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effect of using tourniquet on the intensity of postoperative pain in trauma surgery

AOTT 1997; 31: 129-134
Read: 156 Downloads: 100
Abstract
The purpose of this study was to examine whether application of a pneumatic tourniquet on an extremity during trauma surgery had any effect on the intensity of postoperative pain or not. On the upper extremity, closed radius and/or ulna diaphysis fractures and on the lower extremity, closed malleolar fractures were chosen as a model. The patients were randomly divided into two groups as \"tourniquet\" and \"non-tourniquet\". It was found that to lessen the severity of pain following the surgical treatment of the upper or lower extremity fractures, tourniquet use had to be avoided in the patients especially who were older than 30 years and less significantly who were male. A better postoperative analgesia was obtained in the patients whom we did not use tourniquet. The preferred tourniquet use time that caused slightly lesser pain was less than one hour. It was concluded that as tourniquet use during trauma surgery might cause several intraoperative and postoperative complications, a final decision had to be made after the patient s status was carefully evaluated.
Özet
Bu çalışmanın amacı travma cerrahisi sırasında ekstremlerde havalı turnike kullanımının postoperatif ağrı şiddeti üzerine etkisi olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla üst ekstremitede kapalı radius ve/veya ulna cisim kırıkları, alt ekstremitede ise malleol kırıktan model olarak seçildi. Hastalar rastgele olarak turnikeli ve turnikesiz gruplara ayrıldılar. Üst veya alt ekstremite kırıklarının cerrahi tedavisi sonrası ağrıyı azaltmak için turnike kullanımının özellikle 30 yaş altındaki hastalarda ve daha az önemli olarak da erkek hastalarda kullanımından kaçınılması gerekliliği gözlendi. Turnike uygulanmayan hastalarda daha iyi bir postoperatif analjezi sağlandı. Daha az ağrıya neden olan turnike zamanı 1 saatten az olarak bulundu. Sonuç olarak turnike kullanımının hem ameliyat sırasında hem de ameliyat sonrasında değişik komplikasyonlara yol açması nedeniyle ancak hastanın durumu dikkatle değerlendirildikten sonra kullanılması gerektiği düşünüldü.
Files
ISSN1017-995X EISSN 2589-1294