Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effect of laser irradiation therapy on tendon healing

AOTT 1985; 19: 119-130
Read: 832 Downloads: 645
Abstract
The use of electrical stimulation to achieve an acceleration of tendon reparation and healing after tendon laceration is well known. Laser irradiatino is actually gaining increasing appliance in many fields of medicine and this experimental study aims to investigate the effect of laser beam on tendon healing. 16 Wistor albino rats have been used for this purpose and the Achilleus tendon of their hindlegs have been cut and sutured. The left legs have been preserved as controls and the right legs were exposed to laser beam daily for 6 minutes. The results were evaluated on macroscopic and microscopic grounds and it was concluded that healing proces was significantly promoted in laser-treated legs as compared to non-treated group. The development of new tendon cells was also noted.
Özet
Tendon yaralanmalarından sonra başlayan onarım olayını ve iyileşmesini çabuklaştırmak için elektrikli stimülasyonların kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde, pek çok tıp dalında kullanım alanı bulan laserin tendon iyiyileşmesi üzerine etkilerini araştırmak maksadı ile bu deney yapılmıştır. Deneyimizde 16 adet Wistor Albino sıçan kullanılmış ve bunların her iki arka bacak aşil tendonları kesilerek dikilmiştir. Sol bacaklar kontrol olarak korunmuş, sağ bacaklara ise hergün 6 dakika süre ile laser tatbik edilmiştir. Bulgularımız makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiş ve laser uygulanan tendonlarda, uygulanmayanlara nazaran daha kısa sürede bir iyileşme olduğu ve bu tendon iyileşmesinde yeni tendon hücrelerinin ortaya çıktığı tesbit edilmiştir.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294