Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Editorial

AOTT 2013; 47: -1--1
Read: 224 Downloads: 258 Published: 05 March 2020
Abstract

.

Özet

EFORT 2013 ‹stanbul Kongresi’nin yapıldı¤ı bu günlerde ülkemizde bulunan 7500 or- topedisti selamlamaktan büyük onur duyuyorum. Ülkemizde gerçekle?tirilen bu büyük kongrenin ba?arılı geçmesinde eme¤i geçen, ba?ta Kongre Ba?kanı Hakkı Sur olmak üzere, TOTB‹D Ba?kanı Önder Aydıngöz’e, tüm Düzenleme Kurulu’na ve EFORT Ba?kanı Pierre Hoffmeyer’e te?ekkürlerimi sunarım

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294