Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Editorial

AOTT 2013; 47: -1--1
Read: 286 Downloads: 373 Published: 05 March 2020
Abstract

.

Özet

AOTT, bu kongrede sunulacak çalı?maların özetlerini içeren bir supplementumu da bu sayı ile birlikte kongre sırasında da¤ıtmaktadır. Bu bildirilere aynı zamanda internet si- temizden ve mobil uygulamalardan da ula?ılabilecek oldu¤unu sizlere hatırlatmak iste- rim

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294