Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Editorial

AOTT 2013; 47: -1--1
Read: 330 Downloads: 393 Published: 05 March 2020
Abstract

.

Özet

Geçen dönem, dergimizde de¤erlendirici olarak bizlere büyük katkılar sa¤layan tüm da- nı?manlarımızın isimlerini dergimizin sonunda bulabilirsiniz. Hiçbir kar?ılık bekleme- den büyük bir özveriyle gerçekle?tirilen ve yo¤un bir emek gerektiren bu süreçte katkı- larından dolayı her birine te?ekkürü bir borç bilirim

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294