Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Editorial

AOTT 2014; 48: -1--1
Read: 331 Downloads: 420 Published: 05 March 2020
Abstract

.

Özet

Bu sayımızda yedi adet deneysel çalışmayı sizlerle buluşturuyoruz. Dergimizde orjinal çalışmalar ve deneysel çalışmalar, olgu sunumlarına göre hem kabul hem de yayımlanma aşamalarında öncelik kazanmaktadır. Ayrıca Level 1 çalışmaların sayıca artması yönünde, dergi editöryal kurulu olarak üzerinde önemle durmaktayız. Bu tür prospektif, randomize, çift kör çalışmaları dergimizde daha çok yayınlamaktan mutluluk duyacağımızı sizlerle paylaşmak isterim

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294