Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Early results of Ilizarov hip reconstruction osteotomy in the treatment of high dislocation of the hip

AOTT 2000; 34: 359-367
Read: 127 Downloads: 81 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: The treatment of neglected or untreated high dislocation of the hip is quite difficult in adults. The hip is irreducible in these patients due to inherent problems related to age. Apart from arthroplastic procedures, hip reconstruction osteotomy is one of the alternative therapeutic procedures. We evaluated early results of a group of patients who underwent Ilizarov’s hip reconstruction osteotomy for high dislocation of the hip.\nMethods: Fourteen patients (mean age 20.3 years, range 12-33 years) with high dislocation of the hip were treated by Ilizarov’s hip reconstruction osteotomy. Mean follow-up was 58.3 months (range 48-72 months). Clinical symptoms, findings, and radiologic measurements obtained both preoperatively and postoperatively were compared.\nResults: Pain resolved in all patients. The Trendelenburg sign was completely improved in all patients, but three. Limb length discrepancy did not occur and alignment of the affected extremity was reestablished. However, three patients still had lurching.\nConclusion: We concluded that Ilizarov’s hip reconstruction osteotomy is an effective alternative treatment modality in patients with high dislocation of the hip.

Özet

Amaç: İhmal edilmiş veya yeterli tedavi görmemiş erişkin yaştaki hastalarda yüksekte kalça çıkığı, tedavisi güç bir problemdir. Yaşları nedeniyle kalça redüksiyonunun uygulanamayacağı bu hastalarda artroplastik girişimler yanında kalça rekonstrüksiyon osteotomileri de bir tedavi alternatifidir. Bu çalışmada, yeni bir alternatif tedavi olan Ilizarov kalça rekonstrüksiyon osteotomisi uyguladığımız hastaların erken dönem sonuçlarını değerlendirdik.\nÇalışma planı: Bu çalışmada pelvik destekten yoksun 14 hastaya (yaş ort. 20.3; dağılım 12-33) Ilizarov eksternal fiksatörü yardımıyla kalça rekonstrüksiyon osteotomisi uygulandı. Olgular ortalama 58.3 ay (dağılım 48-72 ay) takip edildi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası klinik şikayet ve bulguları ve ortoröntgenografik değerleri karşılaştırıldı.\nSonuçlar: Erken takip sonuçları dikkate alındığında, ağrının tüm hastalarda geçtiği, Trendelenburg testinin üçü dışında tüm hastalarda tamamen düzeldiği, tüm hastalarda ekstremite boylarının eşitlendiği ve dizilimin sağlandığı, buna karşın üç hastada topallamanın devam ettiği görüldü.\nÇıkarımlar: Erişkin yaştaki hastalarda, yüksekte kalça çıkığı tedavisinde Ilizarov kalça rekonstrüksiyon osteotomisinin iyi bir alternatif olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294