Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Early results of cemented total knee arthroplasty

AOTT 2001; 35: 99-106
Read: 683 Downloads: 468 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: To evaluate short term results of primary total knee arthroplasty. \nMethods: Forty-eight knees of 38 patients (35 females, 3 males) were retrospectively evaluated. Patellar resurfacing was performed in 17 knees of 16 patients. Clinical evaluation was made using the Hospital for Special Surgery (HSS) knee scores and patellar scores described by Feller. Preoperative radiographic investigation included varus-valgus deformities, bone quality, osteophytes, and bone defects. Postoperatively, all knees were evaluated using the Knee Society total knee arthroplasty roentgenographic evaluation and scoring system. The mean follow-up was 19.3 months (range 5-40 months).\nResults: Preoperative and postoperative mean knee scores were 55.9 (range 21-81) and 84.3 (range 30-98), and patellar scores were 13.1 (range 4-27) and 25.1 (range 11-30), respectively. Preoperatively, knee scores were poor in 27 knees (56.2%); excellent, good, fair, and poor results were obtained in 30 (62.5%), 12 (25%), 3 (6.2%), and 3 knees (6.2%), respectively. A tibiofemoral alignment of 5-10° valgus was achieved in 17 knees (35.4%), while 22 knees (45.8%) had 0-4° valgus and nine knees (18.8%) had varying angles. The mean flexions before and after surgery were 102.7° (range 80-140°) and 109.1° (range 0-120°), respectively. No radiolucent lines were detected in 19 knees (39.5%), whereas radiolucencies measured less than 4 mm in 27 knees (56.3%) and 5 to 9 mm in two knees (4.2%). Complications and infections were seen in 16.8% and 6.3%, respectively, being peroneal nerve palsy (n=1), supracondylar femoral fracture (n=1), fibrous ankylosis (n=1), and deep vein thrombosis (n=2).\nConclusion: Our short-term results of total knee arthroplasty showed no differences between patients with or without patellar resurfacing.

Özet

Amaç: Primer total diz artroplastisi yapılan hastaların erken dönem sonuçlarım değerlendirmek.\nÇalışma planı: Otuz sekiz hastanın (35 kadın, 3 erkek) 48 dizi retrospektif olarak değerlendirildi. On altı hastanın 17 dizinde patellar yüzey değişimi uygulandı. Klinik değerlendirme ameliyat öncesi ve sonrasinda Hospital for Special Surgery tarafindan önerilen HSS diz skorlaması ve Peller tarafindan önerilen patellar skorlamaya göre yapıldı. Ameliyat öncesi dönemde alınan grafilerinde varus;valgus deformitesi, kemik kalitesi, osteoftler ve kemik defektleri araştınidı. Değerlendirmede Diz Cemiyeti Total Diz Artroplastisi Radyolojik Değerlendirme ve Skorlama Sistemi kullanıldı. Ortalama takip süresi 19.3 aydı (dağılım 5-40 ay).\nSonuçlar: HSS diz skorları ameliyat öncesi ve sonrasinda sırasıyla 55.9 (dağılım 21-81) ve 84.3 (dağılım 30-98); patellar skorlar ise sırasıyla 13.1 (dağılım 4-27) ve 25.1 (dağılım 11-30) bulundu. Ameliyattan önce 48 dizin 27 si (%56.2) HSS skoruna göre kötü idi; 30 dizde (%62.5) mükemmel, 12 dizde (%25) iyi, üç dizde (%6.2) orta ve üç dizde (%6.2) kötü sonuç elde edildi. On yedi dizde (%35.4) 5-10° valgus olarak kabul edilen ideal uyum sağlandı; 22 dizde (%45.8) 0-4° valgus, dokuz dizde de (%18.8) değişken varus açılan elde edildi. Diz fleksiyonu ameliyat öncesi ve sonrasinda sırasıyla 102.7 (dağılım 80-140) ve 109.1 (dağılım 0-120) buundu. On dokuz dizde (%39.5) radyolusen bölgeye rastlanmadı; 27 dizde (%56.3) toplam 4 mm den az, iki dizde (%4.2) 5-9 mm arasinda radyolusen alan gözlendi. Komplikasyon oranı %16.8, enfeksiyon oranı %6.3 bulundu. Birer hastada peroneal sinir lezyonu, suprakondiler femur kırığı ve fibröz ankiloz, iki hastada derin ven trombozu görüldü.\nÇıkarımlar: Total diz artroplastisi sonrasi erken dönem sonuçlar, patellar yüzey değişiminin patellar skorlamada farklılık yaratmadığım gösterdi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294