Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Dynamic hip screw DHS results in intertrochanteric fractures

AOTT 1992; 26: 24-27
Read: 215 Downloads: 198 Published: 21 April 2021
Abstract

96 patients with intertrochanteric fractures were treated between 1.1.1986 - 31.3.1989 in S. B. Haseki Hospital Orthopaedics and Traumatology Department. 63 of the patients received DHS. 29 ( 46%) were femaIe, 34 (54%) male. Mean age was 64.3. According to Singh s classification of osteoporosis 25 (40%) of the cases were normal, 38 (60%) were osteoporotic. Radiologic evaluation was made by Jensen-Michaelsen s classification and 30 (47.7%) were classified as stable, 33 (52.4%) as unstable. The mean follow-up period was 11.2 months in 41 of the cases. Radiologic and clinical assesment with Merle D aubigne score were pertormed during the controls. Radiologic results were very good and good in 33 (80%) of the cases and poor in 8 (20%). Clinical results were very good and good in 32 (78.1%) of the cases, fair in 3 (7.3%) and poor in 6 (14.6%).Dynamic hip screw is a succesfull procedure in intertrochanteric fractures when there is an appropriate indication and the proper technique is used.

Özet

Sağlık Bakanlığı Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği nde 1.1.1986-31.3.1989 tarihleri arasında 96 hasta intertrokanterik kırık tanısı ile tedavi edildi. Bunlardan 63 üne DHS uygulandı. Olguların 29 u (%46) kadın, 34 ü (%54) erkekti. Yaş ortalaması 64.3 idi. Osteoporoz yönünden Singh sınıflamasına göre 25 (%40) olgu normal, 38 (%60) olgu osteoporotikti. Radyolojik olarak Jensen-Michaelsen sınıflamasına göre 30 (%47.6 ) olgu stabil, 33 (%52.4) olgu instabil bulundu. 63 olgunun kontrollere gelen 41 i değerlendirmeye alındı. Ortalama takip 11.2 aydı. Kontrol (1 ) radyolojik ve (2) Merle D aubigne skoruna göre klinik olarak yapıldı. Radyolojik olarak 33 (%80) olguda çok iyi ve iyi, 8 olguda (%20) kötü sonuç aldık. Klinik olarak ise 32 (%78.1) olguda çok iyi ve iyi, 3 (%7.3) olguda orta, 6 (%14.6) olguda kötü sonuç elde ettik. Tekniğin iyi uygulanması ile uygun endikasyonda dinamik kompresyon yapan kayıcı çivi-plakların intertrokanterik kırık olgularında iyi bir yöntem olduğu kanısına vardık.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294